מערכת לצינון מוצרי פלסטיק בפס ייצור – פתרונות אוורור

מערכת לצינון מוצרי פלסטיק בתהליך הייצור, המפחיתה את משך זמן הצינון מ-50 דקות ל-7 דקות.